• Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje
 • Świat staje się piękny w wymiarach serca. Elitis Odisseas
 • Szukany cytat:
 " ( - . 1 3 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [ Ł Ś Ź Ż 
 • Vacuum - pustka; próżnia.
 • Vacuum horrendum - pustka powodująca przerażenie.
 • Vade in pace - idź w pokoju.
 • Vade mecum - (dosł. chodź ze mną) postępuj jak wskazano; podręcznik
 • Vade post me, satana! - Odejdź ode mnie, szatanie
 • Vade retro - odejdź; odstąp; cofnij się.
 • Vae misero mihi! Quanta de spe decidi! - Biada mi nieszczęsnemu! Z jakichże wyżyn upadłem
 • Vae soli - biada samotnemu.
 • Vae victis! - Biada zwyciężonym
 • Vae, puto, dues fio - biada (mi biednemu), sądzę, że już bogiem się staję. Wespazjan
 • Vale et me ama - żegnaj i kochaj mnie (forma zakończenia listu). (forma zakończenia listu). (forma zakończenia listu)
 • Valles lacrimarum - dolina łez.
 • Vanae voces populi non sunt audiendae - nie należy dawać posłuchu czczym głosom tłumu.
 • Vanitas vanitatum et omnia vanitas - marność nad marnościami i wszystko marność.
 • Varbi causas - na przykład; dla przykładu.
 • Variatio delectat - odmiana sprawia przyjemność; rozmaitość cieszy (miła jest odmiana). Eurypides
 • Varium et mutabile semper femina - chwiejną i zmienną istotą jest zawsze kobieta (kobieta zmienną jest). Wergiliusz
 • Vaticinium ex eventu - proroctwo ze zdarzenia (przepowiednia napisana po fakcie). (przepowiednia napisana po fakcie). (przepowiednia napisana po fakcie)
 • Vel - albo.
 • Velle est posse - chcieć to móc.
 • Veni, vidi, Deus vicit - przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. Jan III Sobieski
 • Venienti occurrite morbo - wyjdź na spotkanie przeznaczeniu. - Przeciwdziałajcie nadchodzącej chorobie
 • Venire contra factum proprium nemini licet - ne wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów.
 • Venter caret auribus - brzuch nie ma uszu. Seneka
 • Ventis secundis, tene cursum - kedy wiatry sprzyjają, trzymaj kurs.
 • Ventis verba dare - rzucać słowa na wiatr (nie dotrzymywać obietnicy). Owidiusz
 • Ventum est ad templum Vestae - idzie się do świątyni Westy.
 • Ventum seminabunt et turbinem metent - wiatr siać będą, a zbierać burzę.
 • Venturae memores iam nunc estote senectae - pamiętajcie już teraz o zbliżającej się starości. Owidiusz
 • Verae amicitiae sempiternae sunt - prawdziwe przyjaźnie są wieczne.
 • Verba docent, exempla trahunt - słowa uczą, przykłady pociągają.
 • Verba et voces - słowa i głosy (i nic więcej); puste słowa.
 • Verba et voces praetereaque nihil - słowa i słowa, nic ponad to.
 • Verba foliis leviora caducis - słowa są lżejsze od opadłych liści.
 • Verba magistri - słowa mistrza.
 • Verba veritatis - słowa prawdy (bez ogródek). (bez ogródek). (bez ogródek)
 • Verba volant, scripta manent - słowa ulatują, pismo pozostaje.
 • Verbatim - dosłownie.
 • Verbatim et literatim - słowo w słowo; litera w literę.
 • Verbi divini minister - sługa słowa bożego (kapłan). (kapłan). (kapłan)
 • Verbum nobile debet esse stabile - słowo honoru powinno być dotrzymywane; słowo szlacheckie (szlachetne) powinno być stałe (pewne). (pewne). (pewne)
 • Vercundia omnium virtutum custos est - skromność strażniczką wszelkich cnót.
 • Veritas in omnem partem sui eadem est - prawda jest z każdej swej strony taka sama. Seneka
 • Veritas odium parit, obsequium amicos - prawda rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół. Terencjusz
 • Versus (skrót: vs). - przeciw; przeciwko
 • Verte - odwróć.
 • Verum amicum pecunia non parabitis - prawdziwego przyjaciela za pieniądze nie kupisz (nie zdobędziesz pieniędzmi). (nie zdobędziesz pieniędzmi). (nie zdobędziesz pieniędzmi)
 • Verum gaudium res severa est - prawdziwa radość jest rzeczą poważną. Seneka
 • Vestigia terrent - ślady odstraszają (a więc nie wchodźmy do jaskini, jeżeli widać tylko ślady wchodzących). (a więc nie wchodźmy do jaskini, jeżeli widać tylko ślady wchodzących). (a więc nie wchodźmy do jaskini, jeżeli widać tylko ślady wchodzących)
 • Vestis virum reddit - szata czyni męża. Kwintylian
 • [1]2 3 »»

http://ekartki.net.pl

3.238.72.122 -> czas generowania strony: 0.055798053741455 sek.
usługi informatyczne