• Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje
 • Nie ma nic straszniejszego niż czynna ignorancja.
 • Szukany cytat:
 " ( - . 1 3 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [ Ł Ś Ź Ż 
 • U człowieka język - część najtrwalsza. Ani się zetrze, ani się skurczy, a jednak zawsze w ruchu. hrabia Aleksander Fredro
 • U diabla jest tylko jedna cena: cena duszy. Francisco de Quevedo
 • U gęsi nie kupuje się owsa.
 • U granic człowieczeństwa przestaje chcieć być wszystkim i chce być wreszcie tym, kim jest, istota niedoskonała, niedokończona, dobra, o ile potrafi, aż po momenty okrucieństwa; i jasnowzroczna. . . aż po śmierć ślepca. Friedrich Nietzsche
 • U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości. Kobieta żyje wtedy tylko, kiedy kocha: odnajduje siebie, gdy się w jakimś mężczyźnie zagubi. Wzbudzać miłość to nieustanne zajęcie kobiet. L. Boerne
 • U kobiet przekonania są dopóty mocne, aż się nie zderzą z uczuciami. Jerzy Putrament (1910-1986)
 • U kobiety gniew jest bardziej gwałtowny niż u mężczyzny, ponieważ jest to gniew istoty niższej. Rey Mikolay
 • U kobiety i mężczyzny linię graniczną między miłością a nienawiścią wytycza pieniądz. Sakaguchi Ango (1906-1955)
 • U ludzi marne słowo jest także potęgą. Krasiński Zygmunt
 • U mężczyzny gdy zaczyna się próżność, kończy się rozum. Marie von Ebner-Eschenbach
 • U mężczyzny każdy grzech śmiertelny jest powszednim, u kobiety każdy powszedni jest śmiertelnym. Przysłowie
 • U niepewnego doktora najpewniejsza na śmierć recepta. Andrzej Maksymilian Fredro
 • U początku filozofii stoi - zdziwienie. Arystoteles
 • U podstaw ludzkiego życia znajduje się zasada niewystarczalności. Georges Bataille
 • U podstaw sukcesu leży rezygnacja.
 • U progu wiary stoi lenistwo umysłowe.
 • U przyjaciół wszystko jest wspólne. Pitagoras (ok. 572-497 p. n. e)
 • U skąpego zawsze po obiedzie. Miasowicz J
 • U starszych mężczyzn na widok pięknej dziewczyny budzą się wspomnienia, ale nie nadzieje.
 • U wdowy chleb gotowy (ale nie każdemu zdrowy). (ale nie każdemu zdrowy). (ale nie każdemu zdrowy)
 • U złego bartnika i miód gorzki. Ludowe
 • Uberrima fide - w najbardziej uczciwy sposób.
 • Ubi amici, ibi opes - gdzie przyjaciele, tam bogactwa.
 • Ubi bene, ibi patria! - Tam ojczyzna, gdzie dobrze! Gdzie dobrze, tam ojczyzna
 • Ubi concordia, ibi victoria - gdzie zgoda, tam zwycięstwo.
 • Ubi crux, ibi lux - gdzie krzyż, tam zbawienie.
 • Ubi culpa est, ibi poena subesse debet - gdzie jest wina, tam powinna być wymierzona kara.
 • Ubi deest peplum, non est perfectum gaudium - (dosł. gdzie brak stroju, radość niepełna) gdzie brak kobiety, tam nie ma pełnej radości
 • Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio - gdzie taki sam sens ustawy, tam takie samo postanowienie ustawy.
 • Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio - w takich samych okolicznościach należy stosować takie same rozwiązania prawne.
 • Ubi emolumentum, ibi onus - gdzie prawa (przywileje), tam i obowiązki.
 • Ubi est confessio, ibi est remissio - gdzie jest przyznanie się, tam i przebaczenie.
 • Ubi fumus, ibi ignis - gdzie dym, tam i ogień.
 • Ubi ius, ibi onus - gdzie prawo, tam obowiązek.
 • Ubi ius, ibi societas - gdzie prawo, tam i społeczeństwo.
 • Ubi leones - o krańcach świata.
 • Ubi lex, ibi poena - gdzie prawo, tam i kara.
 • Ubi maxime gaudebis, maxime metues - kiedy cieszysz się najbardziej, masz najwięcej podstaw do strachu. Seneka
 • Ubi mel, ibi apes - gdzie miód, tam pszczoły.
 • Ubi nihil est, Caesar iure suo excidit - gdzie nie ma niczego, tam cesarz traci swe prawa.
 • Ubi onus, ibi sonus - gdzie ciężar, tam jęk.
 • Ubi periculum, ibi lex - gdzie niebazpieczeństwo, tam prawo.
 • Ubi re vera ... - podczas gdy w rzeczywistości
 • Ubi rerum testimonia adsunt, quid opus est verbis? - Tam, gdzie sprawa sama za siebie mówi, po co słowa
 • Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere? - Gdzież są ci którzy przed nami byli na świecie
 • Ubi timor, ibi pudor - gdzie strach, tam i wsyd.
 • Ubi tu Caius, ibi ego Caia. Gdzie ty Gajus, tam i ja Gaja. - słowa wypowiadane przez kobietę przy zawieraniu małżeństwa w starożytnym Rzymie
 • Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia - gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja (formuła ślubna panny młodej). (formuła ślubna panny młodej). (formuła ślubna panny młodej)
 • Ubi velis, nolunt; ubi nolis, volunt - kiedy chcesz, nie chcą; kiedy nie chcesz, chcą.
 • Ubi vita, ibi poesis - gdzie życie, tam i poezja.
 • [1]2 3 4 ... 7 »»

http://ekartki.net.pl

3.238.72.122 -> czas generowania strony: 0.059540987014771 sek.
usługi informatyczne