• Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje
 • Krytyk jest jak samochód: im gorszy, tym więcej robi szumu.
 • Szukany cytat:
 " ( - . 1 3 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [ Ł Ś Ź Ż 
 • Qua patet orbis - tak daleko jak sięga świat.
 • Quae finxere, timent - co sobie uroili, tego się boją; boją się samych wymysłów.
 • Quae fuerant vitia, mores sunt - to, co było występkiem, staje się obyczajem. Seneka
 • Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat, insabilia reputari oportet - to, czego nie wyleczysz lekarstwem, wyleczysz żelazem (sklalpelem), czego nie wyleczysz żelazem, wyleczysz ogniem, czego ogniem nie wyleczysz, za nieuleczalne uważać należy. Hipokrates
 • Quae nocent, docent - co szkodzi, uczy.
 • Quae non sunt prohibita permissa intelleguntur - to, co jawnie nie zakazane, uważa się za dozwolone.
 • Quae peccamus iuvenes, ea luimus senas - za grzech młodości płacimy na starość.
 • Quae potui, feci, faciant meliora potentes - co mogłem, zrobiłem, niechaj lepiej zrobią ci, którzy mogą.
 • Quae tua sunt, tibi habe; quae mea sunt, redde mihi - to, co twoje sobie zachowaj; to, co moje, oddaj mi.
 • Quae vide (skrót: qq. v). - które zobacz
 • Quae volumus, ea credimus libenter, et quae sentimus ipsi, reliquos senitre speramus - wierzymy chętnie w to, czego pragniemy i spodziewamy się, że nasze uczucia podzielają inni.
 • Quaecumque vultis, ut faciant vobis homines et vos facite eis - (wszystko) co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.
 • Quaedam sunt, quae nocere non possint - są pewne siły, które nie mogą szkodzić.
 • Quaelibet vulpus caudem suam laudat - każdy lis swój ogon chwali.
 • Quaequ(e) ipse miserrima vidi et quorum pars magna fui - a ja straszne rzeczy sam widziałem i sam w nich sporo wycierpiałem (byłem ich wielką częścią). Wergiliusz
 • quaere ... - możnaby zapytać... wprowadza pytanie (zwykle retoryczne)
 • Quaere peregrinum! - Szukaj obcego! (głupiego)
 • Quaerit aquas in aquis et poma fugacia captat Tantalus: hoc illi garrula lingua dedit - szuka wody w wodzie i łapie znikające owoce Tantal: oto co sprowadził nań niewyparzony język. Owidiusz
 • Quaerite et invenietis - szukajcie a znajdziecie.
 • Quaeritur bell(i) exitus non causa - jeśli chodzi o wojnę, zadaje się pytania o wynik, a nie o przyczynę. Seneka
 • Qualis artifex pereo! - Jakiż artysta ginie (we mnie)! Neron
 • Qualis pater, talis filius - jaki ojciec, taki syn.
 • Qualis rex, talis grex - (dosł. jaki król, taka trzoda) jaki pan, taki kram
 • Qualis vir, talis oratio - jaki mąż, taka mowa.
 • Qualis vita et mors ita - jakie życie, taka śmierć.
 • Qualis vita, finis ita - jakie życie, taki koniec.
 • Quam bene vivas refert, non quam diu - wżne jak dobrze żyjesz, nie jak długo. Seneka
 • Quandoque bonus dormitat Homerus - niekiedy i wspaniały Homer się zdrzemnie (nawet najlepszemu poecie zdarzają się błędy). (nawet najlepszemu poecie zdarzają się błędy). (nawet najlepszemu poecie zdarzają się błędy)
 • Quanitum satis - ile trzeba; dostatecznie (napis na receptach). (napis na receptach). (napis na receptach)
 • Quantum est uni placere viro! - Jak trudno kobiecie płonąć miłością do jednego mężczyzny
 • Quaque die (skrót: qd) - codziennie (notatka lekarska). (notatka lekarska). (notatka lekarska)
 • Quaque hora (skrót: qh) - co godzinę (notatka lekarska). (notatka lekarska). (notatka lekarska)
 • Quarter in die (skrót: qid) - cztery razy dziennie (notatka lekarska). (notatka lekarska). (notatka lekarska)
 • Que tua sunt, tibi habe; que mea, redde mihi - co twoje zachowaj dla siebie, co moje zwróć.
 • Quem di diligunt, adolescens moritur - wybrańcy bogów umierają młodo. Plaut
 • Qui amat, tamen nisi esurit, nullum esurit - człowiek zakochany, choćby był głodny, wcale głodny nie jest (zakochani żyją miłością). Plaut
 • Qui asinum non potest, stratum caedit - kto nie może bić osła, bije worek. Petroniusz
 • Qui bibit, dormit; qui dormit, non peccat; qui non peccat, sanctus est (ergo: qui bibit - sanctus est) - kto pije - ten śpi, kto śpi - nie grzeszy, kto nie grzeszy - jest święty, a więc: kto pije, jest święty.
 • Qui curat, non curatur - kto (sam) podlega pieczy, nie może sprawować opieki (nad inną osobą). (nad inną osobą). (nad inną osobą)
 • Qui dedit beneficium taceat; narret qui accepit - niech ten kto uczynił dobro milczy; niech opowiada ten kto je otrzymał. Seneka
 • Qui desiderat pacem, praeparet bellum - niech ten kto pragnie pokoju szykuje się na wojnę.
 • Qui fodit foveam alteri, incidet in eam - kto kopie dół dla drugiego, ten może weń wpaść (kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada). (kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada). (kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada)
 • Qui gladio ferit, gladio perit - kto mieczem wojuje od miecza ginie.
 • Qui habet commoda, ferre debet onera - kto ma korzyść, ten powinien ponosić ciężary.
 • Qui ignorabat, ignorabitur - kto był ignorantem, będzie zignorowany.
 • Qui iure suo utitur, neminem laedit - nikogo nie krzywdzi ten, kto korzysta ze swego prawa.
 • Qui leges sine moribus proficiunt? - Co warte puste słowa, bez obyczajów
 • Qui metuens vivit, liber mihi erit unquam - kto żyje bojąc się, dla mnie nigdy nie będzie wolny. Horacy
 • Qui munus publice mandatum accepta pecunia ruperunt, crimine repetundarum postulantur - dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną, przyjmuje pieniądze od zainteresowanych.
 • Qui nescit dissimulare nescit regnare - kto nie umie udawać, nie umie rządzić.
 • [1]2 3 »»

http://ekartki.net.pl

3.238.72.122 -> czas generowania strony: 0.053668975830078 sek.
usługi informatyczne