• Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje
 • Plenus venter non studet libenter - pełny brzuch przeszkadza w pracy.
 • Szukany cytat:
 " ( - . 1 3 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [ Ł Ś Ź Ż 
 • L'homme qui medite est un animal deprave. Rousseau
 • Labitur occulte fallitque volatilis aetas, et nihil est annis velocius - pierzchliwy czas, zwodząc nas umyka niepostrzeżenie; nic nie jest szybsze niż lata. Owidiusz
 • Labor est etiam ipsa woluptas - praca jest sama w sobie przyjemnością.
 • Labor et patientia omnia vincunt - praca i cierpliwość wszystko przezwyciężą.
 • Labor fallit curas - praca oszukuje troski.
 • Labor hominem firmat, ignavia hebebat - praca umacnia człowieka, gnuśność zwiotcza.
 • Labor omnia vincit - praca wszystko zwycięża. Wergiliusz
 • Labora, aselle, quomodo ego laboravi et proderit tibi - popracuj, osiołku, tak jak ja pracowałem, i wyjdzie ci to na dobre.
 • Labores pariunt honores - trudy przynoszą zaszczyty; trudy owocują zaszczytami.
 • Labuntur anni - mijają (upływają) lata. Horacy
 • Labuntur tempora - płyną czasy.
 • Lacrimae celeriter arescunt - łzy szybko wysychają.
 • Lacrimis adamanta movebis - łzami nawet kamień skruszysz. Owidiusz
 • Laesa maiestas - (dosł. obrażony majestat) zdrada stanu
 • Laetificat stultum grandis promissio multum - wielka obietnica ogromnie głupca cieszy.
 • Laetitia exsultare - skakać z radości.
 • Laetius est, quoties magno sibi constat honestum - sukces tym słodszy, im więcej trudów włożono w jego osiąnięcie.
 • Laicy niech się (z tego) uczą - znawcy cieszą wspomnieniami.
 • Lakier: Gdzie sam lakier tam nie ma co rdzewieć. Szargan Michał
 • Lampa kłamstwa nie daje światła. Przysłowie perskie
 • Lampart nie może zmienić swoich plam. William Szekspir
 • Lapides clamabunt - kamienie wołać będą.
 • Lapis inferalis - kamień piekielny.
 • Lapis philosophorum - kamień filozoficzny.
 • Lapis super lapidem non reliquentur hic - kamień na kamieniu tu nie pozostanie.
 • Lapsus calami - pomyłka pióra.
 • Lapsus linguae - błąd mowy (przejęzyczenie). (przejęzyczenie). (przejęzyczenie)
 • Lapsus linguae - pomyłka języka.
 • Lapsus linguae, lapsus memoriae - błąd mowy błędem pamięci.
 • Lapsus linquae, lapsus calami - błąd mowy (przejęzyczenie) błędem piórka.
 • Lapsus memoriae - błąd (pomyłka) pamięci.
 • Larga manu - szczodrą ręką.
 • Las: Szumi las ma czas. Sztaudynger Jan
 • Lassata viris necdum satiata recessit - odeszła, zmęczona mężczyznami, ale wciąż jeszcze nie zaspokojona.
 • Latarnia morska: Latarnia morska ma wymowne tiki. Regulski Antoni
 • Latarnik (). . gdy wypadkiem porzuci swoją latarnię i dostanie się między ludzi, chodzi wśród nich jak człowiek zbudzony z głębokiego snu. Na wieży brak wszelkich drobnych wrażeń, które w zwykłym życiu uczą stosować wszystko do siebie. Wszystko, z czym styka się latarnik, jest olbrzymie i pozbawione zwartych, określonych kształtów. Niebo - to jeden ogół, woda - to drugi, a wśród tych nieskończoności samotna dusza ludzka! Gabriel Garcia Marquez
 • Latawiec jest jak człowiek, może się wznosić tylko na sznurku. Michał Choromański
 • Latet anguis in herba - wąż ukrywa się w trawie.
 • Latet in cauda venenum - (dosł. w ogonie kryje się jad) na końcu mowy umieszczone są zarzuty
 • Lato, lato, lato czeka, / razem z latem czeka rzeka, / razem z rzeką czeka las, / a tam ciągle nia ma nas. Ludwik Jerzy Kern (ur. 1921)
 • Latrante uno latrat statim et alter canis - gdy jeden pies zaszczeka, drugi natychmiast króluje.
 • Laudamus veteres, sed nostris utimur annis - chwalimy dawne lata, lecz żyjemy w naszych (własnymi latami). (własnymi latami). (własnymi latami)
 • Laudant illa, sed ista legunt. - chwalą jedne (dzieła), ale inne czytają. Martialis
 • Laudant, quod non intelligunt - chwalą to, czego nie rozumieją (na czym się nie znają). (na czym się nie znają). (na czym się nie znają)
 • Laudator temporis acti - chwalca przeszłości; konserwatysta.
 • Laur: Innym w laurach nie do twarzy. Kumor Aleksander
 • Laus alit artes - pochwała karmi sztukę. Seneka
 • Laus Deo! - Chwała Bogu
 • Lavare manus - umywać ręce.
 • Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. . . Czesław Miłosz (ur. 1911) - " Traktat moralny"
 • [1]2 3 4 ... 11 »»

http://ekartki.net.pl

3.238.72.122 -> czas generowania strony: 0.051660060882568 sek.
usługi informatyczne