• Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje
 • Ex post facto - od po fakcie; o prawie działającym wstecz.
 • Szukany cytat:
 " ( - . 1 3 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [ Ł Ś Ź Ż 
 • Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili. JEAN de la Bruyere (1645-96)
 • Hominem non odi, sed eius vitia - nie człowieka nienawidzę, lecz jego błędów.
 • Hominem quero - szukam człowieka. Diogenes
 • Hominem te (esse) memento - pamiętaj, że jesteś (tylko) człowiekiem.
 • Homines potius oculis quam auribus credunt - ludność wierzy raczej oczom niż uszom.
 • Homines quod volunt credunt - ludzie wierzą w to w co chcą wierzyć.
 • Homines soli animalium non sitientes, bibimus - my ludzie jedyni ze stworzeń nie pragnąc, pijemy.
 • Hominis est errare, insipientis in errore perseverare - rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie.
 • Hominum causa omne ius constitutum sit - wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.
 • Homo doctus in se semper divitias habet - człowiek wykształcony swoje bogactwo ma zawsze ze sobą; człowiek uczony ma zawsze przy sobie swe bogactwo.
 • Homo est animal sociale - człowiek jest zwierzęciem politycznym (społecznym, towarzystkim); człowiek jest istotą społeczną. Arystoteles
 • Homo faber - człowiek wytwórca.
 • Homo homi lupus est. Przysłowie rzymskie
 • Homo homini consulere debet - człowiek człowiekowi powinien pomagać.
 • Homo homini deus, homo homini lupus, homo homini homo - człowiek człowiekowi bogiem,człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi człowiekiem. Plaut
 • Homo homini lupus est - człowiek człowiekowi jest wilkiem. Plaut
 • Homo homini mei meus non est - wasal mego wasala nie jest moim wasalem.
 • Homo improbus beatus non est - człowiek nieuczciwy nie jest szczęśliwy.
 • Homo insipiens - człowiek głupi.
 • Homo locum ornat, non hominem locus - człowiek zdobi miejsce, nie miejsce człowieka.
 • Homo ludens - człowiek bawiący się.
 • Homo novus - człowiek nowy. Salustiusz
 • Homo oeconomicus - "człowiek ekonomiczny".
 • Homo sacra res homini - człowiek rzeczą świętą dla człowieka. Seneka
 • Homo sum, humani nihil a me alienum esse puto - jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Terencjusz
 • Homo universalis - człowiek wszechstronny.
 • Homo viator - człowiek pielgrzym; podróżny; wędrowiec.
 • Homo vitae commodatus non donatus est - życie jest człowiekowi pożyczone, nie dane. Publilius Syrus
 • Homo, qui homine calamitoso est misericors, meminit sui - człowiek, który okazuje miłosierdzie wobec człowieka nieszczęśliwego, sam o sobie pamięta. Publilius Syrus
 • Honesta fama melior pecuniae - dobra sława lepsza od pieniędzy; szczera opinia lepsza niż pieniądze.
 • Honesta mors turpi vita potior - lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie.
 • Honesta res est laeta paupertas - szacowna to rzecz pogodne ubóstwo. Seneka
 • Honesta vita beata est - zaszczytne życie jest szczęśliwe.
 • Honor bez pieniędzy może być tylko chorobą. Jean Baptiste Racine
 • Honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu. Miguel de Cervantes
 • Honor męski i kobiecy są to dwie rośliny bardzo się różniące: jedna bowiem rośnie w słońcu, druga kwitnie w cieniu. Przysłowie francuskie
 • Honor to stroma wyspa bez brzegów, nie można na nią wrócić, gdy ją już się opuściło. Nicolas Boileau
 • Honor twój, imię i chwała pozostaną na zawsze. Wergiliusz
 • Honor, sława i kredyt to rzeczy tak naciągliwe jak guma. P. Siro
 • Honores mutant mores, sed raro in meliores - zaszczyty zmieniają obyczaje, lecz rzadko na lepsze.
 • Honores saepe mutant mores - zaszczyty często odmieniają obyczaje.
 • Honoris causa - (dosł. dla zaszczytu) stopień naukowy nadawany za zasługi
 • Honos habet onus - zaszczyt pociąga za sobą obowiązki; zaszczyt nakłada ciężar (sława niesie brzemię). (sława niesie brzemię). (sława niesie brzemię)
 • Hope for the best, prepare for the worst - spodziewaj się najlepszego, przygotuj się na najgorsze.
 • Hora somni (skrót: h. s). - w godzinie snu (wieczorem); napis na recepcie lekarskiej
 • Horas non numero nisi serenas - liczę tylko słoneczne godziny (napis na zegarach słonecznych). (napis na zegarach słonecznych). (napis na zegarach słonecznych)
 • Horribile dictu - strach powiedzieć; strach się przyznać; o zgrozo!
 • Horyzont: Ci co maja szersze horyzonty mają zazwyczaj gorsze perspektywy. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
 • Hospes hospici sacer - gość to świętość dla gospodarza.
 • Hospes, hostis - każdy obcy to wróg.
 • «« 1 2 [3]4 »»

http://ekartki.net.pl

18.208.132.33 -> czas generowania strony: 0.086798906326294 sek.
usługi informatyczne