• Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje
 • Więcej koń może niźli źrebię. Petrycy
 • Szukany cytat:
 " ( - . 1 3 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [ Ł Ś Ź Ż 
 • Habeas tibi - zatrzymaj to sobie.
 • Habemus papam - mamy papieża.
 • Habent sua fata libelli - i książki mają swój los.
 • Habet et musca splenem - i mucha ma śledzionę (nawet ktoś niepozorny może się zdenerwować). (nawet ktoś niepozorny może się zdenerwować). (nawet ktoś niepozorny może się zdenerwować)
 • Habet suum venenum blanda oratio - zawiera swój jad i przymilna mowa.
 • Habita fides ipsam plerumque fidem obligat - okazane zaufanie zobowiązuje zwykle do wzajemnej ufności.
 • Habita tecum - wniknij w siebie.
 • Habita tecum - zastanów się nad sobą, wniknij w siebie.
 • Habita ut migraturus - mieszkaj, jakbyś miał odejść.
 • Habitus non facit monachum - habit nie czyni mnichem.
 • Hac urget lupus hac canis - z jednej strony grozi wilk, a z drugiej pies.
 • Hac via - tą drogą.
 • Haec est fides - oto wierność.
 • Haec habui dicere - to właśnie chciałem powiedzieć.
 • Haec hactenus! - Wystarczy już o tym
 • Haec lex valet in omnes - to prawo dotyczy wszystkich.
 • Haec res tibi cordi sit! - Miej tę sprawę na sercu
 • Haec Sibyllae foliis obscuriora - to mniej zrozumiałe od wyroczni Sybilli.
 • Haeret res - w tym rzecz.
 • Half a truth is often a great lie - pół prawdy to często wielkie kłamstwo.
 • Hamlet: Słowa, słowa, słowa. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
 • Hamulec: Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec. Ścisłowski Włodzimierz
 • Hańbą jest co innego mówić, a co innego czuć. Seneka Młodszy
 • Hanc personam induisti, agenda est - podjąłeś się tej roli, więc musisz ją odegrać do końca; wziąłeś na siebie tę rolę, trzeba więc ją grać; wdziałeś tę maskę, trzeba ją nosić. Seneka
 • Hanc tibi cane cantilenam - zaśpiewaj sobie tę piosenkę.
 • Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
 • Haniebna śmierć to coś jeszcze gorszego niż hańba. Seneka Młodszy
 • Hannibal ad (ante) portas! - Hannibal (u bram) przed bramami (Rzymu)! Bliskie niebezpieczeństwo. Liwiusz
 • Hardemu się zda, iż mu nikt nie rówien. Mikołaj Rej
 • Hardo stoją puste kłosy. Stanisław Brzozowski
 • Hardość w porę nad pokorę. Osipowicz
 • Harem - małżeństwo spółdzielcze. Górski L
 • Harfa to lira w stroju balowym. Serna Gomez De La
 • Hate, hate your enemies/Save, save your friends/Find, find your place/Speak, speak the truth(Znienawidź, znienawidź swych wrogów /Chroń, chroń swych przyjaciół/Znajdź, zdajdź swoje miejsce/Mów, mów prawdę). Kurt Cobain
 • Haud equidem tali me dignor honore - co do mnie, nie czuję się godzien (godna) takiego zaszczytu.
 • Haud ignota loqur - nie mówię rzeczy nieznanych.
 • Haud semper errat fama - nie zawsze myli się powszechna opinia.
 • Haurit aquam cribo, qui discere vult sine libro - sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek.
 • Helluo librorum - (dosł. pożeracz książek) mól książkowy
 • Herb jego gęś pod pachą i ręka w cudzej kieszeni.
 • Heu me miserum! - O, ja nieszczęśliwy
 • Heureka! (Eureka! ) Archimedes z Syrakuz (ok. 287 - 212 p. n. e)
 • Heureka! - Znalazłem
 • Hi mihi doctores semper placuere docenda qui faciunt plus, quam qui facienda docent - ci mi się nauczyciele podobali w uczeniu, którzy raczej czynią niż uczą rzeczy już uczynionych.
 • Hic esse et illic simul non possumn - nie mogę być tu i tam jednocześnie.
 • Hic est depositus - tutaj został złożony.
 • Hic et nunc - tu i teraz.
 • Hic haeret aqua - tu zatrzymała się woda (w tym cała trudność). (w tym cała trudność). (w tym cała trudność)
 • Hic iacet - tutaj leży (spoczywa); napis na nagrobkach.
 • Hic iacet lepus - tu leży zając (w tym cała trudność). (w tym cała trudność). (w tym cała trudność)
 • [1]2 3 4 »»

http://ekartki.net.pl

3.238.72.122 -> czas generowania strony: 0.097462177276611 sek.
usługi informatyczne