• Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje
 • Natura nie znosi próżni.
 • Szukany cytat:
 " ( - . 1 3 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [ Ł Ś Ź Ż 
 • Fabula docet - bajka uczy (oto morał tej bajki). (oto morał tej bajki). (oto morał tej bajki)
 • Fabulis non expletur venter - bajkami żołądka nie napełnisz.
 • Fac et extusa - najpierw zrób, potem usprawiedliwiaj się.
 • Fac et spera - działaj i miej nadzieję.
 • Fac fideli sis fidelis - bądź wierny temu, kto wierny tobie.
 • Fac simile - zrób podobnie.
 • Fac te ipse felicem - uczyń sam siebie szczęśliwym.
 • Facil(e) omnes, cum valemus, recta consili(a) aegrotis damus - my wszyscy, kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo dajemy dobre rady chorym.
 • Facile dictu, difficile factu - łatwo powiedzieć, trudniej zrobić.
 • Facile est enim tenores adhuc animos componere, difficulter reciduntur vitia, quae nobiscum creverunt - łatwo bowiem kształtować jeszcze młode dusze, trudno natomiast ukrócić wady, które urosły wraz z nami.
 • Facile remedium est ubertatis - (dosł. z nadmiarem łatwo sobie poradzić) od przybytku głowa nie boli
 • Facilius camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum coelorum - łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do królestwa niebieskiego.
 • Facilius est multa facere quam diu - łatwiej czynić więcej (rzeczy), niż (jedną) dłużej. Kwintylian
 • Facilius oppresseris quam revocaveris (ingenia studiaque) - (talenta i nauki) łatwiej można stłumić, niż do życia przywrócić.
 • Facilius per partes in congitionem totius adducimur - łatwiej nas doprowadzić do zrozumienia całości kawałek po kawałku. Seneka
 • Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum - rób coś, aby cię zawsze diabeł zastał zajętym. św. Hieronim
 • Facta dificiliora quam verba - czyny trudniejsze niźli słowa.
 • Facta est grando et ignis - powstał grad i ogień.
 • Facta loquuntur - (dosł. fakty krzyczą) fakty mówią same za siebie
 • Facta non praesumuntur, sed probantur - okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz udowadnia (wymagają udowodnienia). (wymagają udowodnienia). (wymagają udowodnienia)
 • Facta notoria - ogólne znane fakty.
 • Facta probantur, iura novit curia - okoliczności faktyczne udowadnia się (należy udowodnić), a prawo (przepisy prawne) zna sąd.
 • Facta sunt verbis difficilora - czyny są trudniejsze niż słowa.
 • Facta, non verba - czyny, nie słowa; czyny są ważniejsze od słów.
 • Factum abiit, monumenta manent - czyn mija, (jego) pomniki pozostają. Owidiusz
 • Factum est - stało się.
 • Factum est factum - zrobiono to co zrobiono.
 • Factum est illud, fieri infectum non potest - uczynione jest uczynione, nie można tego odczynić. Plaut
 • Factum non fabula - fakt, nie bajka.
 • Faecem bibat, qui vinum bibit - (dosł. kto pije wino, niech wypije osad) kto naważył piwa, niech je wypije
 • Faex civitias (Faex populi) - męty państwowe (męty społeczne). (męty społeczne). (męty społeczne)
 • Fajni faceci niefajnie kończą. Prawo Kelly'ego
 • Fakt będzie zawsze nagi, choćby był ubrany według ostatniej mody. Stanisław Jerzy Lec
 • Fakt jest zawsze głupi. Zresztą bierze je diabeł i statystyka. Frederich Nietzsche (1844 - 1900)
 • Fakt podstawowy, że jesteśmy życiem, które chce żyć - uświadamiamy sobie w każdym momencie naszego istnienia. Albert Schweizer
 • Fakt to neutralna prawda. Gibran Khalil
 • Fakty niewygodne szybko tracą pamięć.
 • Fala wynosi i pogrąża. Bunsch Karol
 • Fala: Każda fala mieści nadmiar wody. Wróblewski Sławomir
 • Fale: Fale - woda z grzywą. Regulski Antoni
 • Fallaces sunt rerum species - pozory rzeczy są mylące. Seneka
 • Fallite fallentes - okłamujcie kłamiących. Owidiusz
 • Falsum etiam est verum, quod constituit superior - fałsz jest również prawdą, którą ustanowił potężniejszy. Publiliusz Syryjczyk
 • Fama crescit eundo - plotka rośnie rozchodząc się. Wergiliusz
 • Fama nihil est celerius - nic nie jest szybsze od plotki.
 • Fama: Nazbyt ufamy słowom famy. Fangrat Tadeusz
 • Fames artium magistra - (dosł. bieda matką sztuk) potrzeba matką wynalazków; głód nauczycielem sztuk; niedostatek jest nauczycielem rzemiosła
 • Fames est optimus coquus - głód jest najlepszym kucharzem. Cyceron
 • Fanatycy to ludzie, którzy intensywniej umierają, niż żyją.
 • Fanatyk to mówca jak pień głuchy. Gibran Khalil
 • [1]2 3 4 »»

http://ekartki.net.pl

3.238.72.122 -> czas generowania strony: 0.053815841674805 sek.
usługi informatyczne