• Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje
 • Altruista to człowiek, który myśli o innych nie zapominając o sobie. Albert Camus (1913-1960)
 • Szukany cytat:
 " ( - . 1 3 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [ Ł Ś Ź Ż 
 • Euforia jest parodią radości. Anna Jokai
 • Eunuch sztuki miewa od czasu do czasu "sny o potencji".
 • Eunuchy bywają doskonałymi teoretykami. Leszek Kumor
 • Europa była zegarem świata. Ten zegar stoi. Harro Schulze-Boysen
 • Ewolucja to nie siła, ale proces. Nie przyczyna ale prawo. John Morley
 • Ex aequo - na równi, jednakowo.
 • Ex aequo et bono - według prawa i sprawiedliwości.
 • Ex animo - z serca; szczerze.
 • Ex ante - z przed; zanim; oparte na wcześniejszych założeniach.
 • Ex cathedra - (dosł. z mównicy, z katedry) o sposobie wypowiadania się: autorytatywnie, urzędowo, oficjalnie, z poczuciem wyższości, nie dopuszczając dyskusji
 • Ex comoedia saepe fit tragoedia - miłe złego początki; z komedii często bywa tragedia.
 • Ex definitione - z definicji.
 • Ex Deo - od Boga.
 • Ex gratia - z łaski; dobrowolnie.
 • Ex humili potens - z niskiego rodu (stałem się) możny. Horacy
 • Ex hypothesi - z hipotezy; jako przypuszczenie.
 • Ex iniurnia non oritur ius - z bezprawia nie rodzi się prawo.
 • Ex libris - z księgozbioru (biblioteki). (biblioteki). (biblioteki)
 • Ex malis eligere minima - wybierać mniejsze zło.
 • Ex nihilo - z niczego; w religii: Bóg stworzył wszechświat z niczego.
 • Ex nihilo nihil (fit) - z niczego nic (nie powstanie). (nie powstanie). (nie powstanie)
 • Ex officio - z urzędu (kiedy z jednego urzędu wynika automatycznie piastowanie innego). (kiedy z jednego urzędu wynika automatycznie piastowanie innego). (kiedy z jednego urzędu wynika automatycznie piastowanie innego)
 • Ex oriente lux, ex occidente les - ze wschodu światło (kultury), z zachodu prawodządność.
 • Ex parte - przez (dla) jedną stronę.
 • Ex post facto - od po fakcie; o prawie działającym wstecz.
 • Ex promptu - bez przygotowania, naprędce.
 • Ex se natus - zrodzony z samego siebie (zawdzięczający wszystko sobie). Tacyt
 • Ex tempore - w tej chwili; natychmiast.
 • Ex ungue leonem - (malować) lwa wedle pazura (z części wnioskować o całości). Alkajos
 • Ex vi termini - z definicji.
 • Excelsior - wyżej.
 • Exceptio confirmat regulam - wyjątek potwierdza regułę.
 • Exceptio est ius in iudicio defendendi - zarzut procesowy jest środkiem obrony pozwanego.
 • Exceptio est strictissimae interpretationis - wyjątek powinien być interpretowany w sposób bardzo zawężający.
 • Exceptiones non sunt extentendae - wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco.
 • Exegi monumentum aere perennius - wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu. Horacy
 • Exempli gratia (skrót: e.g). - (dosł. dzięki przykładowi) na przykład
 • Exemplis discimus - przykłady uczą; uczymy się na przykładach.
 • Exemplis trahimur, verbis docemur - przykłady nas pociągają, słowa nas uczą.
 • Exeunt - wychodzą.
 • Exeunt omnes - wszyscy wychodzą.
 • Exit - wychodzi (używane w didaskalach do sztuki teatralnej). (używane w didaskalach do sztuki teatralnej). (używane w didaskalach do sztuki teatralnej)
 • Exitus acta probat - wynik mierzy czyny; cel uświęca środki. Owidiusz
 • Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor - niech z naszych kości narodzi się mściciel. Wergiliusz
 • Expedit (enim) rei publicae, ne quis re sua male utatur - w interesie państwa leży, by nikt nie używał źle swojej rzeczy.
 • Experientia docet stultos - doświadczenie uczy głupców.
 • Experientia optima magistra est - doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.
 • Experimentum crucis - krytyczne doświadczenie; decydujący test teorii naukowej.
 • Experto credite - wierzcie doświadczonemu; wierzcie temu, który sam doświadczył; temu, kto doświadczył na własnej skórze. Wergiliusz
 • Explicite - jawnie; wyraźnie; bez ogródek.
 • «« 1 2 [3]4 »»

http://ekartki.net.pl

18.208.132.33 -> czas generowania strony: 0.048223972320557 sek.
usługi informatyczne